Особливості виплати допомоги по безробіттю одноразово на започаткування власної справи особам передпенсійного віку

Частиною 5 статті 23 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на рік.

Відповідно до пункту 7.2 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11.2000 № 307 (зі змінами) особам передпенсійного віку одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється на загальних підставах у розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Наприклад, в разі якщо при отриманні перших 360 календарних днів допомоги по безробіттю безробітний передпенсійного віку вже отримав частину виплат (100 днів) та/або йому скорочено виплату, то призначення допомоги по безробіттю для одноразової її виплати проводиться за виключенням днів, протягом яких вже отримана допомога по безробіттю, та/або зменшується на розмір накладеної санкції. Тобто, така особа отримає допомогу по безробіттю за період 170 к.дн. (або 270 к.дн.): 360-100-90=170 к. днів або 360-90=270к. днів.

Якщо безробітний вже отримав допомогу по безробіттю протягом 360 календарних днів, то йому може бути виплачено одноразово допомога по безробіттю за наступні 360 календарних днів.

Джерело: Рівненський обласний центр зайнятості.