Про особливості подання інформації щодо попиту на робочу силу при конкурсному прийомі на роботу

Відповідно до статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Пунктом 2.1 розділу другого Порядку подання форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року №316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №988/23520, визначено, що форма звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» подається не пізніше 10-ти робочих днів з дня відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є, у тому числі, дата, починаючи з якої може бути укладено трудовий договір з найманим працівником.
Статтею 15 Закону України «Про державну службу» встановлено, що прийняття на державну службу на певні посади здійснюється на конкурсній основі. Пунктом 8 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (із змінами), визначено, що конкурс проводиться поетапно, що включає в себе також публікацію оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширенню його через інші ЗМІ (не пізніше як за місяць до початку конкурсу).
Відповідно прийом на роботу, у таких випадках, можливий тільки після оголошення конкурсу і датою укладення трудового договору може бути дата також тільки після оголошення конкурсу.
Джерело: Кіровоградський обласний центр зайнятості.