Чи відшкодовуватимуться підприємству витрати зі сплати єдиного соціального внеску на суму допомоги по вагітності та пологах особи, яка була працевлаштована за направленням центру зайнятості з наданням працедавцю компенсації фактичних витрат зі сплати єдин

Ні, не відшкодовуватимуться. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. №347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» затверджені Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва та Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (надалі – Порядок). У цьому Порядку прописаний механізм повернення працедавцеві фактичних витрат зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування безробітних на нові робочі місця. У пункті 9 згаданого Порядку зазначено, що розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, виходячи із заробітної плати працівника, з якої сплачений єдиний соціальний внесок.
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором працедавець виплачує працівникові за виконану роботу. А згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5, для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці, який складається з:
  • фонду основної заробітної плати;
  • фонду додаткової заробітної плати;
  • інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Оскільки допомога по вагітності та пологах – це інші виплати, що не належать до фонду оплати праці, то у період перебування особи, працевлаштованої на нове робоче місце за скеруванням служби зайнятості, у відпустці по вагітності та пологах сума сплаченого єдиного внеску працедавцю не компенсується.
Джерело: Львівський обласний центр зайнятості.