Згода профспілки на скорочення працівника обов'язкова

Основне завдання профспілки − захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси працюючих, що входять до складу спілчанського осередку. Її роль особливо зростає тоді, коли на підприємстві, в установі чи організації відбувається реорганізація й намічаються кадрові зміни. У цьому випадку працедавець вправі розірвати трудовий договір із найманим працівником, укладений на невизначений термін, а також дочасно припинити дію строкового договору. Відповідна норма прописана у пункті 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
Але це рішення він не може приймати одноосібно − скорочення чисельності чи штату працюючих проводиться лише за попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Працедавець повинен заздалегідь поінформувати профспілку про причини вивільнення, його терміни, а також чисельність і категорії спеціалістів, яких це може стосуватися. Не пізніш як за три місяці з часу прийняття рішення він узгоджує з профкомом заходи щодо запобігання, зведення кількості претендентів на вивільнення до мінімуму та пом’якшення негативних наслідків для кандидатів у безробітні. Профком розглядає подання впродовж 15-ти днів у присутності чи за письмової згоди вивільнюваного працівника, котрий також має право передати свої повноваження іншій особі, у тому числі й адвокатові. Якщо він особисто чи його представник не з’явилися на засідання, то розгляд справи переноситься на наступний раз у межах п’ятнадцятиденного терміну. Повторна неявка попередженого про звільнення чи його представника без поважних причин стане підставою для розгляду подання без нього. Ухвалене рішення про погодження на вивільнення чи обґрунтована відмова надсилається керівнику підприємства у письмовому вигляді впродовж трьох днів. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору. Працедавець вправі припинити трудові відносини з найманим працівником не пізніш як через місяць із дня одержання зазначеної згоди. Якщо розірвання трудового договору проведено без участі профспілки, суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду на звільнення працівника виборного органу первинної профспілкової організації та після отримання відповіді розглядає спір по суті. Профком має право вносити пропозиції про перенесення термінів, тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних зі звільненням працівників.
Розірвання трудового договору з працівником у зв’язку зі скороченням штату працюючих можливе лише за відсутності вакансій в усій структурі підприємства, установи, організації як суб’єкта господарювання (а не лише у межах філії, що не має статусу юридичної особи), на які він може бути переведений за згодою.
Отож, сплачуючи щомісяця профспілкові внески, працівник-спілчанин вправі розраховувати не тільки на отримання пільгової путівки для оздоровлення дітей чи фінансової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, але й на захист своїх прав у разі виникнення непередбачуваної ситуації. Хоча все-таки краще, щоби працюючих людей неприємності оминали.
Джерело: Львівський обласний центр зайнятості.