Абітурієнтам, студентам

Prev Next
 

Європейський університет (ЄУ)

ФАКУЛЬТЕТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Факультет економіки та менеджменту:
- Економіка;
- Маркетинг;
- Фінанси, банківська справа та страхування;
- Облік і оподаткування;
- Менеджмент;
- Екологія;
- Філософія.

Факультет інформаційних систем і технологій:
- Комп'ютерні науки;
- Інженерія програмного забезпечення;
- Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
- Системний аналіз (для магістрів).

Юридичний факультет:
- правознавство

Факультет безпеки підприємств:
- Кібербезпека;
- Менеджмент (спеціалізація: безпека підприємств);

Інститут шоу-бізнесу
- Хореографія,
- Музичне мистецтво.

Кваліфікаційні рівні: аспірантура, докторантура.

АБІТУРІЄНТАМ
Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 537-35- 00, (044) 450-64-90, (044) 452-35-68.
Довузівська підготовка (курси поглибленого вивчення базових дисциплін): (044) 450-64-90, (044) 537-35- 00.
Наявність підготовчих курсів для вступу до ВУЗу:

Центр "Абітурієнт" займається підготовчими курсами для вступу до ВНЗ. Центр здійснює профорієнтаційну роботу, підготовку абітурієнтів до здачі ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації. Курси проводяться щосуботи. Початок занять - по мірі комплектування груп.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ:
- пакет документів для вступу (для громадян України) під час вступу до університету абітурієнт особисто повинен подати:
- документ про освіту державного зразка і додаток до нього (оригінал і копію);
- сертифікат Українського центру оцінювання якості знань (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
- медична довідка, форма 086-у;
- ксерокопію паспорта громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, що засвідчує особу і громадянство);
- копію ідентифікаційного коду;
- шість кольорових фотографій 3x4 см;
- копію військового квитка або приписного свідоцтва.

Перелік документів, які можуть знадобитися під час вступу до вузу:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
· копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
· копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
· копію ідентифікаційного коду;
· копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.
· чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 537-35-00, (044) 450-64-90, (044 ) 452-35-68.

Для здобуття ступеню «магістр» (за денною, заочною та дистанційною формою) приймаються особи на базі:
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
· копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
· копію ідентифікаційного коду;
· чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Докладніше про ВНЗ:
Європейський університет має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу і наукової діяльності науково-практичних працівників та студентів. До послуг студентів сучасна комп'ютеризована бібліотека з фондом в 1000000 примірників видань, спортивні зали, а також бази відпочинку.

Ліцензія серія ВО №00228-022801 від 15.04.2017

"Європейський університет" є одним з найбільших приватних навчальних закладів України, в якому навчається понад 20 тисяч студентів, в тому числі іноземців з 15 країн світу. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, в якому створена система безперервної освіти від дитячого садка до університету.

В університеті функціонує Міжнародний освітньо-підготовчий центр для іноземних громадян. Університет готує молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Університет проводить також перепідготовку спеціалістів та підвищення кваліфікації. Університет співпрацює з 38 вищими навчальними закладами зарубіжжя. Спільно з університетами Англії, Франції, Німеччини та Іспанії брав участь в розробці програми підготовки магістрів ділового адміністрування та інформаційних технологій за грантом "Tempus / Tacis" JEP 2350-2002.

Сучасний зміст освіти, інноваційні форми у навчальному процесі із застосуванням комп'ютерних технологій і тренінгових форм дозволяють готувати фахівців європейського рівня.

При університеті функціонує аспірантура і спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Європейський університет має 20 філій пo вcій Україні.
864.jpg

Деталі матеріалу

Адреса:
03115, Київ, бул. Акад. Вернадского, 16в, м. "Святошин"
Тел.:
(044) 581-13-03, (050) 494-49-43
E-mail: