Юридичні консультації

Prev Next
 

Шеф-редактор

468.jpg
Завдання та обов'язки
Очолює друкований засіб масової інформації з підготування і випуску періодичного видання. Визначає службові обов'язки та рівень компетентності своїх заступників. Обґрунтовує тематичну спрямованість, концептуальні засади формування і реалізації основних принципів функціонування періодичного видання та його місце в інформаційному просторі. Керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю друкованого засобу масової інформації на основі застосування методів обґрунтованого планування фінансових, матеріальних і трудових витрат.
Забезпечує поєднання творчих редакційних та бізнес-планів, вивчає кон'юнктуру ринку, передовий досвід у видавничій діяльності, спрямовує роботу основних підрозділів на підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання.
Несе відповідальність за використання бюджетних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами постачальниками, замовниками та кредиторами.
Організовує пошук інвесторів. Контролює виконання господарських і трудових договорів. Здійснює постійний зв'язок з регіональними органами державного управління і місцевого самоврядування, представляє друкований засіб масової інформації в державних та громадських установах. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників.
Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, виплату заробітної плати в установлені строки. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці.
Дбає про укомплектування друкованого засобу масової інформації кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці.
Забезпечує дотримання законності, збереження конфіденційності інформації, захищає майнові права друкованого засобу масової інформації в суді, органах державної влади та управління.
Повинен знати:
    • закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність друкованих засобів масової інформації;
    • інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи економічного розвитку, наукового та культурного життя в країні й за кордоном;
    • передовий вітчизняний та світовий досвід у редакційно-видавничій справі, поліграфічному виробництві, розповсюдженні видань;
    • основи авторського права, трудового й податкового законодавства;
    • правові аспекти укладення і виконання договорів, угод, контрактів;
    • основи управління виробництвом, економічного аналізу, фінансування та кредитування, менеджменту, маркетингу;
    • форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання;
    • перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
    • методи ведення ділових бесід і переговорів.
Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
Повернутися назад