Юридичні консультації

Prev Next
 

АРХІТЕКТОР

159.jpg
Загальна характеристика професії
Проектування систем розселення людини: міст, районів, площ, житлових і промислових будівель, споруд, садово-паркових об'єктів та ін., розробка проектів реставрації архітектурних пам'ятників, інтер'єрів будівель і окремих приміщень. При цьому застосовує методи і технічні засоби архітектурного проектування, системний підхід, процедури об'ємного та містобудівного моделювання, прийоми графічного і макетного вираження ідей та задумів, ескізування, передпроектний і проектний аналіз. Проводить дослідження, пов'язані з проектним рішенням, здійснення авторського нагляду за будівництвом.
Працює в проектних, науково-дослідних і проектно-експериментальних інститутах, організаціях по управлінню проектуванням і будівництвом, на підприємствах будіндустрії.
Посадові обов’язки
    • розробляє архітектурно-будівельну частину проектів;
    • бере участь в підготовці технічних завдань на розробку містобудівних і архітектурних рішень;
    • пов'язує прийняті рішення з проектними розробками інших розділів (частин) проекту;
    • забезпечує відповідність містобудівних і архітектурних рішень, що розробляються, нормативам, що діють, вимогам охорони довкілля і екологічним стандартам;
    • здійснює авторський нагляд за будівництвом проектованих об'єктів, консультує з питань, що входять в його компетенцію;
    • бере участь в аналізі і узагальненні досвіду розробки і реалізації архітектурно-містобудівних рішень;
    • готує відгуки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, проекти нормативних матеріалів, що стосуються архітектурних рішень;
    • бере участь в роботі семінарів і конференцій.
Повинен знати:
    • методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків;
    • технічні, художні, економічні, екологічні, соціальні і інші вимоги, що пред'являються до проектованих об'єктів;
    • специфіку регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних і інших умов реалізації містобудівних і архітектурних рішень;
    • види і властивості будівельних матеріалів і конструкцій;
    • вимоги до охорони довкілля;
    • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування і будівництва;
    • постанови, розпорядження, накази вищестоящих і інших органів по питаннях містобудування і архітектури;
    • методичні, нормативні і керівні матеріали по проектуванню, будівництву і експлуатації об'єктів;
    • стандарти, технічні умови і інші вимоги до розробки і оформлення проектно - кошторисної документації;
    • технологію будівництва; технічні засоби проектування і будівництва;
    • організацію праці;
    • трудове законодавство;
    • правила і норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги
розвинене просторово-образне мислення, художній смак, аналітичний склад мишлення, конструкторські здібності.

    • Архітектор I категорії повинен мати вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді архітектора II категорії не менше 2 років;
    • Архітектор II категорії: вища професійна освіта і досвід роботи на архітектурних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 2 років;
    • Архітектор III категорії: вища професійна освіта і досвід роботи в проектних організаціях;
    • Архітектор: вища професійна освіта без пред'явлення вимог до досвіду роботи або середня професійна освіта і досвід роботи за фахом не менше 2 років.
Медичні противопоказання:
Зниження гостроти зору, порушення координації кисті та пальців рук.

Потрібно відмітити, що з часом архітектурна освіта стає, умовно кажучи, менш художньою і більш будівельною. Лише невеликій частині випускників вдається знайти роботу саме архітектурного профілю, більшість стає просто дизайнерами.

Фахівці жартують, що професія архітектора відповідальніша, ніж лікаря, оскільки останній може приховати свою помилку, а помилка архітектора залишається на загальному огляді багато років.

Останнім часом практично обов'язковою вимогою до архітекторів стає знання комп'ютерних програм, що дозволяють здійснювати трьохвимірне проектування, — AUTOCAD і 3D Studio MAX (рідше зустрічаються Arcon і ARCHICAD). Треба відзначити, що значна частина студентів, які одержують знання архітектурного профілю, досить добре знає і звичайні програми, що дозволяють працювати з двохмірною графікою (CorelDraw, PhotoShop і ін.).

Практикуючі архітектори, поряд з власне проектуванням, здійснюють авторський контроль за веденням будівельних та оздоблювальних робіт. Окрім цього в обов'язки архітектора може входити підбір будівельних і оздоблювальних матеріалів, меблів, техніки, розрахунок робіт, складання кошторисів проектів.

Існує декілька рівнів архітектурного проектування — на рівні кварталу, на рівні окремої будівлі і на рівні окремого приміщення. Зрозуміло, на долю архітектора припадає, перш за все, складання дизайну-проектів фасадів і інтер'єрів. Для складання грамотного дизайну-проекту необхідне знання колористики, основ композиції і перспективи, об'ємного моделювання. Окрім цього частими є замовлення на перепланування приміщень. Архітектори можуть працювати як індивідуально, так і у складі будівельної фірми, а також у складі спеціалізованих організацій по розробці архітектурних і будівельних проектів.
Повернутися назад