Юридичні консультації

Prev Next
 

Анестезіолог

153.jpg
Анестезіолог - спеціаліст з анестезіології; лікар, який проводить передопераційну підготовку, анестезію, а також слідкує за станом пацієнта під час та після хірургічного втручання.
Специфіка професії
Присутні емоційні перевантаження, стреси, переробки. Велика відповідальність. Затребуваність на ринку праці є середньою, заробітна плата середня.
Необхідні якості
Професійні: знання сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, видів знеболюючих препаратів і методів їх застосування, правил оформлення медичної документації.
Особистісні: зібраність, уважність, розвинуте почуття відповідальності, вміння працювати в колективі.
Завдання та обов'язки
    - обґрунтовує вибір виду анестезії;
    - аналізує результати лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження;
    - здійснює кваліфіковане анестезіологічне забезпечення;
    - проводить масковий, внутрішньовенний, ендотрахеальний наркоз при термінових і планових операціях на органах черевної порожнини, малого тазу, в акушерській і ортопедо-травматологічній практиці;
    - проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотно-основного і білкового стану;
    - налагоджує кардіомоніториий нагляд за хворими.
Володіє методиками проведення закритого масажу серця, пункції серця, електричної дефібриляції серця, забезпечує кваліфіковане проведення інтенсивної терапії і реанімації при невідкладних станах. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного персоналу. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере участь у поширенні медичних знань. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
Повинен знати:
    - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, і що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
    - основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність лікаря-анестезіолога;
    - організацію та показники роботи анестезіолого-реанімаційних відділень, служби швидкої та невідкладної допомоги;
    - топографічну анатомію;
    - нормальну та патологічну фізіологію органів і систем людини;
    - основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, білкового стану, гемостазу, методи їх корекції;
    - загальну фармакологію;
    - етіологію, патогенез, клініку і методи лікування внутрішніх, інфекційних, нервових і хірургічних хвороб;
    - механізм розвитку серцевої, судинної, дихальної, ниркової та печінкової недостатності;
    - аналіз результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження;
    - класифікацію видів наркозу;
    - клінічний перебіг провідникової і загальної анестезії;
    - клінічні і фармакологічні засоби, що застосовуються при проведенні знеболювання, інтенсивної терапії і реанімації;
    - будову наркозо-дихальної і моніторної апаратури, організацію кардіомоніторного нагляду за хворим;
    - методики проведення спеціальних діагностичних досліджень, анестезії, інтенсивної терапії та реанімації при різних патологіях і невідкладних станах;
    - правила безпеки і гігієну роботи в операційній, правила асептики і антисептики;
    - форми і методи санітарно-освітньої роботи;
    - правила оформлення медичної документації;
    - передові інформаційні та Інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
Повернутися назад