Юридичні консультації

Prev Next
 

АНАЛІТИК

152.jpg
Слово «аналіз» походить від грецького analysis, що означає розкладання цілого на складові частини. Пізніше слово «аналітика» почали використовувати в логіці в значенні способу вирішення питання від наслідку до початку, від дії або явищ до причин. Аналітик , своєю чергою, є фахівцем, здатним вирішувати аналітичні завдання.
Професія аналітика вже зуміла зайняти міцні позиції у вітчизняному бізнесі. Перш ніж зробити черговий крок у розвитку фірми розширенням чи об'єднанням, інвестуванням або навіть рекламною кампанією, керівники вважають доречним проконсультуватися в аналітика. Цей фахівець, використовуючи всілякі відомості, пропонує способи вирішення проблем і визначає напрям руху. Тому професійний аналітик є одним з найважливіших працівників будь-якої серйозної фірми.
На сьогоднішній день у зв'язку з глобальною інформатизацією сфер діяльності людини аналітики стають все більше затребуваними. У сучасному світі всі їхні завдання можна чітко розподілити на два напрями:
    аналіз історії з метою виявлення закономірностей, причин формування історії у даному вигляді, а також прогнозування;
    аналіз процесів з метою подальшої їхньої автоматизації.
Загальна назва професії таких спеціалістів звучить як аналітики предметної сфери, а посади – «фінансовий аналітик», «аналітик ризиків», «системний аналітик», «інвестиційний аналітик», "бізнес-аналітик" тощо.
Робота аналітика рідко буває обмежена чітким колом обов'язків, що справедливо і для більшості спеціальностей, що мають відношення до теоретичної діяльності. Залежно від масштабів організації, напряму діяльності, того, наскільки вона пов'язана з іноземними інвесторами або засновниками і багатьох інших показників варіюються і функції аналітика. Найчастіше у невеликих і середніх компаніях такий фахівець є в штаті департаменту розвитку або відділу маркетингу. Досить часто в оголошеннях шукають кандидата і на вакансію «аналітик-маркетолог», оскільки ці спеціальності частково споріднені, адже аналіз ситуації неможливий без маркетингових досліджень і навпаки.
Основні обов'язки аналітика:
    проведення моніторингу поточної ситуації і прогнозування процесів, які відбуватимуться у галузі, яка цікавить найближчим часом або в перспективі;
    вивчення різних чинників (наприклад, таких, як попит і пропозиція на ринку, поведінка конкурентів, існуючі тенденції тощо), а також оцінка їх впливу на ситуацію;
    визначення інвестиційної привабливості проектів і формування цінової політики;
    тактичне і стратегічне планування розвитку фірми тощо.
Схематично можна представити діяльність аналітика трьома етапами: збір інформації — аналіз результатів — вироблення рекомендацій. Але фактично все набагато складніше, адже особливість цієї професії полягає в тому, що при існуванні певних схем і моделей (математичних, економічних, статистичних), різних формул, програм для обробки даних і багато іншого, найістотнішим інструментом є все ж здатність людини зробити правильні висновки. При цьому справжнього професіонала відрізняє те, що, прекрасно орієнтуючись у специфіці тієї сфери, в якій він працює, відповідь на будь-яке запитання він дає практично одразу, а додаткова інформація потрібна йому лише для підтвердження і корекції результатів.
Затребуваність аналітика як спеціаліста визначається саме його здатністю систематизувати дані, правильно орієнтуючись в інформаційному потоці, і наявністю свого роду інтуїції, заснованій, по суті, на чіткому і адекватному уявленні про події, що відбуваються довкола. Як правило, аналітик не просто думає, а працює над конкретно поставленим перед ним завданням. Адже кожен відділ, перш ніж накреслити якісь перспективи для свого розвитку, прагне з'ясувати, наскільки успішними виявляться передбачувані кроки.

Аналітикові доводиться відповідати на безліч запитань. Основні з них: чи варто вкладати засоби в той або інший проект, яку організацію можна залучити як партнера, наскільки надійні постачальники тієї або іншої продукції і послуг, коли є сенс робити певні дії тощо. Причому необхідно не лише відповісти на запитання, але і обґрунтувати, чим продиктований даний висновок.
Цей фахівець бере безпосередню участь у формуванні цінової політики компанії. Використовуючи дані про вартість товарів на ринку, існуванні дефіциту або, навпаки, надлишку передбачуваної продукції або послуги, а також інші чинники, він дає рекомендації.
Дуже тісно доводиться аналітику співпрацювати з відділом реклами і PR. Оскільки реклама — вельми витратна стаття бюджету, треба переконатися в її ефективності, перш ніж витрачати кошти. Розробку рекламної концепції обов'язково потрібно проводити з урахуванням потреб цільової аудиторії. І щоб знати про пріоритети потенційних споживачів, а також про те, що вони вважають непривабливим або недоречним, проводять спеціальне дослідження, що часто складається з декількох етапів. На його підставі аналітик і дає рекомендації. При цьому він бере участь і у формуванні оптимального рекламного бюджету: вираховує його розміри з врахуванням тієї частки ринку, яку займає фірма, а також рекламних витрат конкурентів, найефективніших видів реклами тощо.
Будь-яка ідея, народжена в стінах компанії, повинна пройти перевірку на спроможність. Враховуючи різні параметри, аналітик з'ясовує її доцільність, оцінює інвестиційну привабливість декількох альтернативних проектів і вибирає найбільш оптимальний і перспективний варіант.
Засоби для виконання завдань
Специфіка роботи аналітика полягає в тому, що велику частину відомостей він отримує ззовні, спілкуючись з експертами або ж просто з інформаційного потоку. Так, виконання детальних маркетингових досліджень доручають іншим фірмам, тому що для проведення опитувань, інтерв'ю тощо потрібен цілий штат кваліфікованих фахівців, а утримувати їх в кожній організації немає можливості та і необхідності в цьому теж немає. Таку роботу здійснюють, застосовуючи різні технології. Взяти, наприклад, телефонний моніторинг тисячі людей, які можуть бути потенційними клієнтами фірми. Їм задають низку запитань, що цікавлять, і, орієнтуючись на їхню реакцію, формують варіанти рекламної концепції. Для здобуття точніших результатів замовляють інший вид дослідження, скажімо, детальне інтерв'ю. З його допомогою формується портрет цільової групи, що дає змогу зрозуміти, яка з концепцій буде найпривабливішою. Всю інформацію, що поступила, аналітик нерідко використовує також для вирішення інших завдань.
Велику частину часу аналітик проводить в офісі, але не можна сказати, що у нього сидяча робота. Характер його діяльності визначається, в першу чергу, поставленим на даний момент завданням. Якщо необхідно проаналізувати масу даних і, наприклад, виявити середню ціну на той або інший товар в тому або іншому місці, то така робота значною мірою паперова. Але цього не завжди буває достатньо. Залежно від специфіки діяльності організації аналітикові часом доводиться з'ясовувати якісь деталі на місцях, відвідуючи різні об'єкти.
Нерідко відповіді на запитання можуть дати лише експертні оцінки, тому що інколи документи засекречені або цілком відсутні. У такому разі доводиться спілкуватися на вербальному рівні з різними людьми, відвідувати організації, вивчати обстановку, а після цього аналізувати достовірність отриманих даних і їх релевантність (тобто смислову відповідність між запитом і інформацією, що поступила), спираючись на власний досвід і відомі параметри.
При цьому, перш ніж скористатися тими або іншими відомостями, аналітик має впевнитися в їхній достовірності, визначити, якими вони можуть бути, а це завдання непросте. Як правило, за наявності можливості отримання сумнівних даних він перевіряє інформацію: порівнює з аналогічною, узятою з інших джерел, проводить математичний аналіз і просто керується здоровим глуздом. Щоб переконатися в тому, що висновки зроблені вірно, аналітик вибудовує прогнозні моделі, що визначають вірогідність настання або не настання події.
Для того, щоб вся ця діяльність була здійсненною і продуктивною, фахівець повинен бути у курсі всіх справ, вивчати пресу, відстежувати клієнтів (у тому числі і потенційних), конкурентів, економічну, політичну, соціальну, законодавчу політику та їх вплив на бізнес.
До основних завдань, які аналітик вирішує постійно, незалежно від поточного процесу, відносяться: виявлення закономірностей, що відбуваються на ринку в цілому і конкретній сфері зокрема, і прогноз подальшого розвитку ситуації на базі виявлених закономірностей і інформації іншого роду.
Вимоги до спеціаліста
У даний час практично не проводиться навчання за спеціальністю «аналітик», хоча вже робляться спроби розробити відповідні програми, які дають змогу підготувати кваліфіковані кадри для даної сфери. Тому сьогодні переважна більшість аналітиків — люди, що мають фінансово-економічну, математичну, технічну освіту. Аналітиком може стати маркетолог, інженер, військовий тощо. Головне, щоб людина володіла достатніми знаннями в тій галузі, у якій спеціалізується його фірма, тобто мала детальне уявлення безпосередньо про предмет аналізу. Крім того, він повинен мати і поступово накопичувати специфічні знання, необхідні будь-якому професіоналові незалежно від сфери локалізації його роботи. Йдеться про відомості з таких сфер, як фінанси, економіка, соціологія, політологія і навіть психологія.
Для того, щоб реалізувати себе в цій професії, в першу чергу, необхідно, щоб переважав певний тип мислення — логічний. Важливо володіти такими рисами, як схильність до аналізу, відмінна пам'ять, уміння звертати увагу на дрібниці і деталі, нічого не випускаючи з поля зору, здатність фільтрувати великі обсяги інформації, виділяючи з неї цінну інформацію, здатну бути підставою для необхідних висновків. Стануть у нагоді відомості зі сфери психології чи найновіших досліджень. Справа в тому, що будь-яка інформація, отримана з особистого спілкування з людьми, щоб стати базовою для якихось висновків, має бути достовірною. Тому хороший фахівець зобов'язаний вміти, з одного боку, визначати достовірність отриманих відомостей, а з іншого — йому доводиться час від часу приховувати свої справжні інтереси. Щоб досягти необхідних результатів, аналітик має бути на крок попереду співрозмовника, який також може за допомогою психологічних технологій намагатися ввести його в оману. Тому тут знадобиться вміння розгадувати і навіть передбачати наміри іншої людини.
Зрозуміло, важливі комунікабельність, знання правил ділового спілкування, етикету тощо. Невід'ємні риси — серйозність і відповідальність, тому що аналітик повинен не лише отримувати інформацію, але і уміти її зберігати. Маючи в своєму розпорядженні детальні (у тому числі і конфіденційні) відомості про свою фірму, він зобов'язаний усвідомлювати негативні наслідки їх розголошування. Також необхідно володіти комп'ютером на досить високому рівні, оскільки доводиться працювати із засобами статистичного обліку, організовувати презентації, робити звіти тощо. Знання іноземних мов є перевагою, тому що іноді потрібно орієнтуватися не лише в тенденціях вітчизняного ринку, але і аналогічного сегменту у світовому масштабі. У такому разі своєчасне перечитування преси мовою оригіналу може допомогти.
Професійно важливі риси аналітика:
    • теоретична підготовка;
    • відповідальність;
    • добра пам'ять і уважність;
    • аналітичні здібності;
    • комунікабельність;
    • розвинене логічне мислення.
Умови праці
Хоча робочий день аналітика, як правило, нормований, справжній професіонал завжди в роботі. Навіть вдома перед телевізором, переглядаючи новини, спілкуючись на, здавалося б, побутові теми, він все одно ставить для себе акценти на запитаннях, які можуть стосуватися сфери його діяльності. Відповідно і рівень оплати фахівця досить високий. Його діяльність завжди у центрі уваги, і кожна помилка помітна, в першу чергу, керівництву. Тому, якщо людина не може виконувати свої обов’язки на високому рівні, то вона просто ніде не зможе влаштуватися, і їй краще буде спробувати себе в іншій сфері діяльності.
Робота аналітика дуже цікава, різноманітна і насичена, крім того, затребувана і перспективна.
Слід сказати, що тенденції розвитку бізнесу залежать перш за все від аналітиків, їхньої здатності правильно оцінити ситуацію і вчасно дати правильну оцінку і рекомендації. Тому тим, хто вирішить присвятити себе цій професії, треба завжди пам'ятати про покладену на них відповідальність не лише перед своїми роботодавцями, але і перед кінцевим споживачем продукції.
Повернутися назад